Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Πολύχρησος Μυκήνη. Μια πρόταση για δημιουργική και διερευνητική προσέγγιση: Ασημακοπούλου Σπυριδούλα


Πολύχρησος Μυκήνη_Ασημακοπούλου Σπυριδούλα from Metaxoula

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στη Διημερίδα Φιλολογικών Μαθημάτων «Για μια διδασκαλία χωρίς… σύνορα. Καλές Διδακτικές Πρακτικές Φιλολόγων ‘με λογισμό και μ’ όνειρο’». Ναύπακτος, 27/6/2013 & Μεσολόγγι, 28/6/2013.

Διοργάνωση: Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων.  

"Λύκος και γριά". Για φαντάσου... παιχνίδια με τον Αίσωπο! : Νταλταγιάννη Αναστασία


Λύκος και γριά'. Για φαντάσου... παιχνίδια με τον Αίσωπο!_Νταλταγιάννη Αναστασία from Metaxoula

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στη Διημερίδα Φιλολογικών Μαθημάτων «Για μια διδασκαλία χωρίς… σύνορα. Καλές Διδακτικές Πρακτικές Φιλολόγων ‘με λογισμό και μ’ όνειρο’». Ναύπακτος, 27/6/2013 & Μεσολόγγι, 28/6/2013.

Διοργάνωση: Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων.
 

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Πνευματικό Συμπόσιο (Βιβλίων - Συγγραφέων γεύσεις): Πιτσιάκκας Πέτρος


Πνευματικό Συμπόσιο (Βιβλίων - Συγγραφέων... γεύσεις)_Πιτσιάκκας Πέτρος from Metaxoula

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στη Διημερίδα Φιλολογικών Μαθημάτων «Για μια διδασκαλία χωρίς… σύνορα. Καλές Διδακτικές Πρακτικές Φιλολόγων ‘με λογισμό και μ’ όνειρο’». Ναύπακτος, 27/6/2013 & Μεσολόγγι, 28/6/2013.

Διοργάνωση: Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων. 
 

Διαθεματική προσέγγιση των φιλολογικών μαθημάτων: Η δραματοποίηση ως διδακτική τεχνική: Aλεξοπούλου Ευαγγελία


Διαθεματική προσέγγιση των φιλολογικών μαθημάτων. Η δραματοποίηση ως διδακτική τεχνική_Αλεξοπούλου Ευαγγελία from Metaxoula

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στη Διημερίδα Φιλολογικών Μαθημάτων «Για μια διδασκαλία χωρίς… σύνορα. Καλές Διδακτικές Πρακτικές Φιλολόγων ‘με λογισμό και μ’ όνειρο’». Ναύπακτος, 27/6/2013 & Μεσολόγγι, 28/6/2013.

Διοργάνωση: Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων.  
 

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Σχέδιο διδασκαλίας. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης "Στην Παναγιά τη Σαλονικιά": Ταραβήρα Αικατερίνη


Σχέδιο διδασκαλίας. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης "Στην Παναγιά τη Σαλονικιά"_ Ταραβήρα Αικατερίνη from Metaxoula

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στη Διημερίδα Φιλολογικών Μαθημάτων «Για μια διδασκαλία χωρίς… σύνορα. Καλές Διδακτικές Πρακτικές Φιλολόγων ‘με λογισμό και μ’ όνειρο’». Ναύπακτος, 27/6/2013 & Μεσολόγγι, 28/6/2013.

Διοργάνωση: Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων.   
 

Δράσεις του Συνδέσμου Φιλολόγων Ναυπακτίας: Θεοδωροπούλου Παρασκευή


Η εισήγηση παρουσιάστηκε στη Διημερίδα Φιλολογικών Μαθημάτων «Για μια διδασκαλία χωρίς… σύνορα. Καλές Διδακτικές Πρακτικές Φιλολόγων ‘με λογισμό και μ’ όνειρο’». Ναύπακτος, 27/6/2013 & Μεσολόγγι, 28/6/2013.

Διοργάνωση: Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων.  

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

"Τα τσερκένια": Διδακτικό σενάριο στα ΚΝΛ Α Γυμνασίου: Κοτρολού Θεοδώρα


Τα τσερκένια: Διδακτικό σενάριο ΚΝΛ Α Γυμνασίου_Κοτρολού Θεοδώρα from Metaxoula

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στη Διημερίδα Φιλολογικών Μαθημάτων «Για μια διδασκαλία χωρίς… σύνορα. Καλές Διδακτικές Πρακτικές Φιλολόγων ‘με λογισμό και μ’ όνειρο’». Ναύπακτος, 27/6/2013 & Μεσολόγγι, 28/6/2013.

Διοργάνωση: Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων.  

Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή τέχνη-Ερευνητική εργασία: Ψαρρός Χαράλαμπος


Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή τέχνη_Ψαρρός Χαράλαμπος from Metaxoula

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στη Διημερίδα Φιλολογικών Μαθημάτων «Για μια διδασκαλία χωρίς… σύνορα. Καλές Διδακτικές Πρακτικές Φιλολόγων ‘με λογισμό και μ’ όνειρο’». Ναύπακτος, 27/6/2013 & Μεσολόγγι, 28/6/2013.

Διοργάνωση: Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων.  

Η Δομική Αφηγηματολογία του Claude Bremond. Εφαρμογή του μοντέλου του στα Κ.Ν.Λ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Σταυρογιαννοπούλου Ευθυμία


Η δομική αφηγηματολογία του Claude Bremond στα ΚΝΛ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης_Σταυρογιαννοπούλου Ευθυμία from Metaxoula


Η εισήγηση παρουσιάστηκε στη Διημερίδα Φιλολογικών Μαθημάτων «Για μια διδασκαλία χωρίς… σύνορα. Καλές Διδακτικές Πρακτικές Φιλολόγων ‘με λογισμό και μ’ όνειρο’». Ναύπακτος, 27/6/2013 & Μεσολόγγι, 28/6/2013.

Διοργάνωση: Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων.