Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Ιστολόγιο Ελένης Αδαμοπούλου


Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στη διάρκεια και στο πλαίσιο του επιμορφωτικού-
βιωματικού-εργαστηριακού σεμιναρίου μικτής μάθησης, με θέμα: «Βιωματικό -
εργαστηριακό σεμινάριο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική των
φιλολογικών μαθημάτων», που διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων
(ΠΕ02), Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου, διάρκειας 60 (εξήντα) ωρών και
πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013 στο
εργαστήριο Πληροφορικής (Η/Υ) του 1ου Λυκείου Ναυπάκτου.
Περιεχόμενο
Η εργασία συνίσταται στη δημιουργία προσωπικού ιστολογίου με ηλεκτρονική
διεύθυνση http://glykymalon4.blogspot.gr/ ως πρακτική εφαρμογή γνώσεων
και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο ανωτέρω σεμινάριο καθώς και στάσεων που
υιοθετήθηκαν για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική καθημερινότητα.
Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε:
- διαμόρφωση της αρχικής σελίδας με προσθήκη εικόνων, καρτελών άνω
τμήματος, διαφόρων gadgets (πχ ρολόι,λίστα ιστολογίων κ.α.)
- αναρτήσεις προσωπικών παρουσιάσεων μέσω του SlideShare (πχ
http://glykymalon4.blogspot.gr/2014/01/blog-post_20.html) και SlideBoom (πχ
http://glykymalon4.blogspot.gr/2013/12/blog-post_20.html)
- μεταφόρτωση videos προσωπικών(πχ
http://glykymalon4.blogspot.gr/2014/01/blog-post_27.html) ή και άλλων από το
Youtube
- ενεργοί σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους και το προσωπικό dropbox
(http://glykymalon4.blogspot.gr/2014/01/httpswww.html)
- συνθέσεις κειμένων και μορφοποίησή τους
- αναρτήσεις αρχείων με ενσωμάτωση κώδικα
-χρησιμοποίηση πολυτονικής γραμματοσειράς στη σύνθεση κείμενου με αε λέξεις
(http://glykymalon4.blogspot.gr/2013/12/blog-post_30.html)
- εισαγωγή εικόνων (πχ http://glykymalon4.blogspot.gr/2013/12/blog-post_31.html)
Προστιθέμενη αξία
Μέσω και λόγω της παρούσας εργασίας:
συγκεντρώθηκε-κατατάχτηκε-ταχτοποιήθηκε προϋπάρχον διδακτικό υλικό
δημιουργήθηκε καινούριο διδακτικό υλικό
υπάρχει η δυνατότητα διαρκούς επικοινωνίας με τους μαθητές
το περισσότερα μαθήματα πραγματοποιούνται ήδη με την αξιοποίηση του
αναρτημένου υλικού
αναρτώνται –υπό προϋποθέσεις και μετά από έλεγχο- μαθητικές εργασίες
προωθείται και ενισχύεται ο ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών
προωθείται ο διαμοιρασμός των ανωτέρω ψηφιακών πόρων στη σχολική μονάδα
παρέχεται η δυνατότητα διαρκούς προσθήκης, ανανέωσης και αναβάθμισης
τόσο του εκπαιδευτικού υλικού όσο και των ψηφιακών εργαλείων
Επιλογικά
Κλείνουμε την παρούσα εργασία με τις ειλικρινείς ευχαριστίες προς την επιμορφώτρια
Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου,για την δια ζώσηςκαι την εξ
αποστάσεως ενθάρρυνση,εμψύχωση, υποστήριξη και ενίσχυση που μας προσέφερε
καθ’ όλη τη διάρκεια του βιωματικού σεμιναρίου.
Ελένη Αδαμοπούλου


Το ιστολόγιο http://glykymalon4.blogspot.gr/ δημιουργήθηκε από την Ελένη Αδαμοπούλου, η οποία συμμετείχε στο επιμορφωτικό-βιωματικό-εργαστηριακό σεμινάριο μικτής μάθησης, με θέμα: «Βιωματικό - εργαστηριακό σεμινάριο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων», που διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων (ΠΕ02), Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Μεσολόγγι. Το επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο ήταν διάρκειας 60 (εξήντα) ωρών και πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013 στο εργαστήριο Πληροφορικής (Η/Υ) του 1ου Λυκείου Ναυπάκτου.

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Ιστολόγιο Σταματίας Μαριεττή


Το ιστολόγιο http://epiprostheta.blogspot.gr/δημιουργήθηκε από τη φιλόλογο Σταματία Μαριεττή, η οποία συμμετείχε στο επιμορφωτικό-βιωματικό-εργαστηριακό σεμινάριο μικτής μάθησης, με θέμα: «Βιωματικό - εργαστηριακό σεμινάριο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων», που διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων (ΠΕ02), Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Μεσολόγγι. Το επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο ήταν διάρκειας 60 (εξήντα) ωρών και πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013 στο εργαστήριο Πληροφορικής (Η/Υ) του 1ου Λυκείου Ναυπάκτου.

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Ιστολόγιο Πηνελόπης Σύρρου


Το ιστολόγιο http://evinohoritisa.blogspot.gr/ δημιουργήθηκε από τη φιλόλογο Πηνελόπη Σύρρου, η οποία συμμετείχε στο επιμορφωτικό-βιωματικό-εργαστηριακό σεμινάριο μικτής μάθησης, με θέμα: «Βιωματικό - εργαστηριακό σεμινάριο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων», που διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων (ΠΕ02), Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Μεσολόγγι. Το επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο ήταν διάρκειας 60 (εξήντα) ωρών και πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013 στο εργαστήριο Πληροφορικής (Η/Υ) του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου.

Ιστολόγιο Νικολίτσας Νικολοπούλου


Το ιστολόγιο http://filo-logo.blogspot.gr/  δημιουργήθηκε από τη φιλόλογο Νικολίτσα Νικολοπούλου, η οποία συμμετείχε στο επιμορφωτικό-βιωματικό-εργαστηριακό σεμινάριο μικτής μάθησης, με θέμα: «Βιωματικό - εργαστηριακό σεμινάριο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων», που διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων (ΠΕ02), Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Μεσολόγγι. Το επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο ήταν διάρκειας 60 (εξήντα) ωρών και πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013 στο εργαστήριο Πληροφορικής (Η/Υ) του 1ου Λυκείου Ναυπάκτου.

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Ιστολόγιο Γεωργίου Μπράτσου


Το ιστολόγιο http://bratsosblog.blogspot.gr/ δημιουργήθηκε από τον φιλόλογο Γεώργιο Μπράτσο, ο οποίος συμμετείχε στο επιμορφωτικό-βιωματικό-εργαστηριακό σεμινάριο μικτής μάθησης, με θέμα: «Βιωματικό - εργαστηριακό σεμινάριο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων», που διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων (ΠΕ02), Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Μεσολόγγι. Το επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο ήταν διάρκειας 60 (εξήντα) ωρών και πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013 στο εργαστήριο Πληροφορικής (Η/Υ) του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου.

Ιστολόγιο Αναστασίας Νταλταγιάννη


Το ιστολόγιο http://tobukino.blogspot.gr/ δημιουργήθηκε από τη φιλόλογο Αναστασία Νταλταγιάννη, η οποία συμμετείχε στο επιμορφωτικό-βιωματικό-εργαστηριακό σεμινάριο μικτής μάθησης, με θέμα: «Βιωματικό - εργαστηριακό σεμινάριο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων», που διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων (ΠΕ02), Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Μεσολόγγι. Το επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο ήταν διάρκειας 60 (εξήντα) ωρών και πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013 στο εργαστήριο Πληροφορικής (Η/Υ) του 1ου Λυκείου Ναυπάκτου.